Opis systemów ADAS

Rynek motoryzacyjny ewoluuje w kierunku elektryfikacji, sztucznej inteligencji i autonomicznych systemów wspomagania kierowcy. To z pewnością najważniejsze zagadnienia, które będą towarzyszyć rozwojowi samochodów w nadchodzących latach. Producenci pojazdów inwestują krocie w rozwój bezpiecznej, zrównoważonej mobilności. Pierwszy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa poprzez wdrożenie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy został wykonany. Systemy ADAS nie są już zarezerwowane dla samochodów klasy wyższej, są obecne również w pojazdach klasy średniej i użytkowych.

Dane pokazują, że do końca 2020 r. ponad 40% pojazdów na drogach będzie wyposażonych w co najmniej dwa rodzaje „systemów pomocy”. W 2016 roku National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ogłosiły, że do 2022 roku 99 procent wszystkich nowych samochodów w USA będzie standardowo wyposażone w hamowanie awaryjne. W Europie trendy w tym zakresie wyznacza np. Toyota, która oferuje pakiet Safety Sense już w podstawowych wersjach, który zawiera m.in. systemy wczesnego ostrzegania przed kolizją oraz automatyczne hamowanie awaryjne. Obecnie na rynku występuje kilkadziesiąt systemów wspomagania kierowcy, oraz urządzenie do ich kalibtracji np. urządzenie do kalibracji ADAS MAHLE TechPRO Digital ADAS 2.0. Poniżej lista skrótów „systemów pomocy” z opisami.

Skróty i opis systemów ADAS

ACC - Adaptive Cruise Control (aktywny/adaptacyjny tempomat). System kontroli prędkości automatycznie utrzymujący bezpieczny odstęp od pojazdu jadącego przed nami. Korzysta z radaru lub lidaru mierzącego odległość od pojazdu poprzedzającego.

ADAS Advanced Driver Assistance System (zaawansowany system wspomagania kierowcy) System aktywnie wspomagający kierowcę w celu zapewnienia mu wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz elementów jazdy autonomicznej. System korzysta z zespoły kamer, radarów, lidarów oraz czujników ultradźwiękowych.

AFLS Adaptive Front Lighting System (adaptacyjny system przedniego oświetlenia). Automatycznie kieruje w prawo lub lewo snop światła z reflektorów , w celu doświetlenia drogi na zakrętach.

AHBC Adaptive High Beam Control (adaptacyjne sterowanie światłami drogowymi).

ALC Adaptive Light Control (adaptacyjne sterowanie światłami drogowymi). Wykrywa nadjeżdżający z na przeciwka pojazdy i automatycznie przełącza światła mijania i drogowe.

ANV Automotive Night Vision (asystent widzenia w nocy).

NVA Night View Assist (asystent widzenia w nocy). Korzysta z kamerę termowizyjnej (na podczerwień) do poprawy widoczności i wykrywania przeszkód w ciemności, przy złej pogodzie lub kiedy przeszkoda znajduje się poza zasięgiem reflektorów pojazdu.

AEB/AEBS Autonomous Emergency Braking (automatyczne hamowanie awaryjne). System przeznaczony do zapobiegania lub ograniczania skutków kolizji. Wykorzystuje radar lub lidar oraz kamerę (rozpoznawanie obrazu), w celu wykrycia zbliżającej się kolizji.

APS Automatic Parking System (automatyczny system parkowania).

IPAS Intelligent Parking Assist System (inteligentny system wspomagania parkowania).

PA Parking Assistance (pomoc parkowania). System wspomagający kierowcę podczas parkowania. W zależności od modelu i producenta, systemy Parking Assistance realizują parkowanie w pełni autonomicznie, lub tylko informują, kiedy obrócić kierownicę, kiedy ruszyć lub zatrzymać się.

BSD Blind Spot Detection (wykrywanie martwego pola).

BSM Blind Spot Monitoring (monitorowanie martwego pola).

BSW Blind Spot Warning (ostrzeżenie o martwym polu). System monitorowania i wykrywania martwego pola. Informuje kierowcę że w martwym polu lusterka znajduje się inny pojazd.

BOP Back Over Protection Prewention (zabezpieczenie, zapobieganie przed cofaniem). W sytuacji kiedy za pojazdem znajduje się przeszkoda, system ostrzega przed cofaniem. Wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe i kamery cofania.

CIB Crash Collision Imminent Braking (wykrywanie kolizji i natychmiastowe hamowanie). System automatyczne uruchomia hamulce, gdy kierowca nie podejmuje żadnych działań zapobiegających kolizji.

CDW Collision Detection Warning (ostrzeżenie o wykryciu kolizji).

CAS Collision Avoidance System (system unikania kolizji).

FCW Forward Collision Warning (ostrzeżenie przed kolizją).

FCWS Forward Collision Warning System (przedni system ostrzegania o kolizji).

FCA Forward Collision Avoidance (unikanie kolizji z przodu). Systemy ostrzegania i unikania kolizji określają prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Po rozpoznaniu sytuacji awaryjnej podejmują działania zapobiegawcze, np.: wstępne zwiększenie ciśnienia w układzie hamulcowym, wstępne napięcie pasów bezpieczeństwa lub przejęcie kontroli nad kierowaniem.

CMS Camera Monitor System. System umieszczonych w pojeździe ekranów na których wyświetlany jest obraz z kamer zewnętrznych, np. kamery cofania lub kamer zastępujących lusterka. System eliminuje potrzebę stosowania lewych, prawych lub wstecznych lusterek i zapewnia lepszą orientację w otoczeniu pojazdu.

CTA Cross Traffic Alert (alarm ruchu krzyżowego). Zespół czujników lub kamer szerokokątnych umieszczonych w przedniej części pojazdu. Wykrywa i ostrzega o pojazdach nadjeżdżających z boku, np. przy wyjeżdżaniu przodem z miejsca parkingowego.

RCTA Rear Cross Traffic Alert (alarm tylnego ruchu krzyżowego). Zespół czujników lub kamer szerokokątnych umieszczonych w tylnej części pojazdu. Wykrywa i ostrzega o pojazdach nadjeżdżających z boku, np. przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego.

DDW Drowsy Driver Warning (ostrzeżenie przed sennością).

DFW Driver Fatigue Warning (ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy).

DDD Driver Drowsiness Detection (wykrywanie senności).

DMS Driver Monitoring System (system monitorowania kierowcy). System wykrywa senność kierowcy oraz brak koncentracji uwagi kierowcy na sytuacji drogowej. Większość systemów śledzi częstotliwość mrugania i

EVWS Electric Vehicel Warning Sound (dźwięk ostrzegawczy pojazdu elektrycznego). System wydaje dźwięki ostrzegające pieszych o nadjeżdżającym pojeździe z napędem elektrycznym.

EDA Emergency Driver Assistant (asystent kierowcy). Monitoruje zachowanie kierowcy. Jeżeli system stwierdzi, że kierowca nie jest już w stanie dalej bezpiecznie prowadzić, przejmuje kontrolę nad hamulcami oraz układem kierowniczym i zatrzymuje pojazd.

GFHB Glare Free High Beam (nieoślepiające światło drogowe).

HLA Head Lamp Assist (asystent świateł drogowych).

IHBC Intelligent High Beam Control (inteligentna kontrola świateł drogowych).

LA Lighting Automation (Automatyczne światła drogowe). Pozwala na jazdę ze stale włączonymi światłami drogowymi. Kiedy kamera wykryje, że inny uczestnik ruchu drogowego może zostać oślepiony, system automatycznie koryguje snop światła tak, żeby nie oślepiać nadjeżdżającego z na przeciwka kierowcy.

HUD Head Up Display (wyświetlacz head up). Przezierny wyświetlacz na przedniej szybie, dzięki któremu kierowca podczas prowadzenia pojazdu nie musi spuszczać wzroku z drogi.

HDC Hill Descent Control. System kontrolujący zjeżdżanie samochodu ze wzniesienia. Ogranicza prędkość zjazdu do zadanej prędkości poprzez aktywowanie hamulca lub zmianę biegu na niższy.

LCA Lane Change Assist (asystent zmiany pasa ruchu). System po włączeniu przez kierowcę kierunkowskazu, automatycznie ocenia czy manewr zmiany pasa może zostać wykonany bezpiecznie. Następnie przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym, przyspieszaniem, zwalnianiem i samodzielnie zmienia pas ruchu.

LD Lane Detection (wykrywanie pasa ruchu). System korzysta z przedniej kamery do wykrywania oznakowania pasów ruchu na drodze.

LDW Lane Departure Warning (ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu).

LDWS Lane Departure Warning System (system ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu) wykorzystuje kamerę przednią do wykrycia linii wyznaczających pasy i ostrzega kierowcę o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (bez włączonego kierunkowskazu).

LKA Lane Keeping Assist (asystent utrzymania pasa ruchu)

LCA Lane Centering Assist (asystent centrowania pasa ruchu). System za pomocą przedniej kamery wykrywa linie wyznaczające pas ruchu i utrzymuje pojazd na środku pasa.

MOD Moving Object Detection (wykrywanie ruchomych obiektów). System wykrywa poruszające się wokół pojazdu obiekty, zazwyczaj podczas parkowania lub powolnego manewrowania. System korzysta z systemu kamer dookólnych.

OD Object Detection (wykrywanie obiektów). System wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do wykrywania obiektów znajdujących się w polu widzenia kamer, np. pieszych, pojazdów, zwierząt, rowerzystów.

OSD Optical Surface Dirt. Wykrywa kiedy obiektywy kamer są brudne i ostrzega kierowcę o problemie lub podejmuje inne działania zapobiegawcze.

PD Pedestrian Detection (wykrywanie pieszych).

PDS Pedestrian Detection System (system wykrywania pieszych).

PAEB Pedestrian Automatic Emergency Braking. System automatycznego hamowania awaryjnego w sytuacji wykrycia pieszego przed pojazdem.

PLD Parking Line Detection (wykrywanie linii pasa ruchu).

PSMD Parking Slot Marking Detection (wykrywanie miejsc parkingowych). System wykrywa oznaczenia poziome miejsc parkingowych w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do zaparkowania.

SVC Surround View Camera (kamera z widokiem dookólnym).

SVPA Surround View Park Assist (kamery dookólne 360). Systemy ułatwia kierowcy parkowanie wyświetlając na ekranie widok pojazdu z góry. System korzysta i integruje widok z wielu kamer rejestrujących otoczenie pojazdu.

TA Turning Assistant (asystent skrętu). System monitoruje przy małych prędkościach pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka. W sytuacji kiedy kierowca sieci kierownicą, a algorytmy wykryją wysokie prawdopodobieństwo kolizji z nadjeżdżającym pojazdem, system uruchomi hamowane awaryjne

TJA Traffic Jam Assist. Utrzymuje dystans i dostosowuje prędkość w korku do innych pojazdów oraz przy mniejszych prędkościach opcjonalnie przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym.

TSR Traffic Sign Recognition (rozpoznawanie znaków drogowych). Technologia korzysta z kamer, które wykrywają i analizują mijane znaki drogowe. Ważne znaki drogowe mogą być wyświetlane na desce rozdzielczej pojazdu.

TLR Traffic Light Recognition (rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej). System wykrywa za pomocą kamer sygnalizację oraz analizuje jej wskazania w celu ostrzeżenia kierowcy np. o próbie przejechania na czerwonym świetle, lub przekazuje informacje do sygnalizacji świetlnej do pozostałych systemów pojazdu.

UPA Ultrasonic Park Assist. System wspomagania parkowania oparty tylko o czujniki ultradźwiękowe.

WWDW Wrong Way Driving Warning (ostrzeżenie przed jazdą w złym kierunku).

WWDA Wrong Way Driving Alert. System ostrzegający kierowcę przed jazdą w złym kierunku. Zwykle używa systemu rozpoznawania znaków drogowych.

Twoja lista produktów

po zamknięciu, znajdziesz listę zawsze w dolnym prawym rogu ekranu

Twoja lista jest pusta. Uzupełnisz ją, klikając przycisk "Zapytaj o ofertę" na karcie produktu.

Aby wysłać zapytanie podaj dane:

niewymagane
prosimy Cię o kod pocztowy, aby skierować Twoje zapytanie do właściwego doradcy
0