E-health Charge MAHLE Jesteśmy Laureatami Diamentów Forbesa 2024

Umowy serwisowe

Regularne przeglądy i prawidłowa konserwacja zapewnią sprawne działanie urządzeń przez długi czas. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas zagranicznych szkoleń u producentów oraz wieloletniej pracy w serwisie.

Umowa serwisowa w porównaniu z pojedynczymi zleceniami serwisowymi ma wiele zalet, m.in.: cena przeglądów jest niższa, nie trzeba o nich pamiętać (serwis pracuje na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu, które przypomina o terminowych przeglądach i konserwacjach). Klient z umową serwisową jest traktowany priorytetowo. Pracownicy serwisu umawiają termin przeglądu odpowiednio wcześniej.

Umowę można podpisać na kilka warsztatów lub stacji kontroli pojazdów, a my dokonamy przeglądów we wszystkich zgodnie z ustaleniami. Zadbamy o terminowość naszych wizyt oraz postaramy się o to by przeglądy nie przeszkadzały w normalnej pracy.

Nasz serwis wykona przeglądy i konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. Każde urządzenie jest szczegółowo sprawdzane pod względem poprawności działania a w szczególności pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podnośniki podlegają corocznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywna decyzja uzależniona jest od systematycznych przeglądów serwisowych oraz pozytywną opinią konserwatora.

Systematyczny, wykonywany co 6 miesięcy przegląd wraz konserwacją zakończony adnotacją w Książce Serwisowej to klucz do bezpiecznej pracy. Linie diagnostyczne powinny być kontrolowane corocznie. Pozostałe wyposażenie (czujniki gazu, urządzenia do obsługi klimatyzacji, ustawiania geometrii pojazdu, wyważarki, monterki, itp) należy sprawdzać co 12 miesięcy, chyba że producent zaleca inaczej.

W szczególnych przypadkach, kiedy podnośniki lub inne urządzenia są intensywniej eksploatowane możliwe jest ustalenie przeglądów urządzeń w innych odstępach czasu.

 

Skontaktuj się
z doradcami

Twoja lista produktów

po zamknięciu, znajdziesz listę zawsze w dolnym prawym rogu ekranu

Twoja lista jest pusta. Uzupełnisz ją, klikając przycisk "Zapytaj o ofertę" na karcie produktu.

Aby wysłać zapytanie podaj dane:

niewymagane
prosimy Cię o kod pocztowy, aby skierować Twoje zapytanie do właściwego doradcy
0