Myjnie wózków i podczyszczalnie

Zakłady naprawy taboru kolejowego borykają się często z kwestią mycia wózków. Proces mycia mocno angażuje personel, jest brudny i skomplikowany, a efekt końcowy często okazuje się niezadowalający.

Rozwiązaniem problemu jest w pełni zautomatyzowana komora mycia wózków. W procesie mycia wykorzystywany jest zamknięty obieg wody. Myjnia spełnia kryteria i wymagania ekologiczne w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Brudny wózek jest wprowadzany do komory mycia,  zamykają się bramy rolowane i rozpoczyna się proces mycia. Wózek spłukiwany jest ciśnieniowo zarówno z góry (poprzez mobilna bramkę z zespołem dysz obrotowych ) jak i od dołu (poprzez oscylacyjną pracę systemu dysz wzdłużnych)  w celu zmiękczenia, wstępnego usunięcia zanieczyszczeń. W kolejnych etapach następuje nałożenie chemii oraz mycie ciepłą wodą. Końcowy etap to spłukiwanie czystą wodą. Szlam oraz piasek opada na redler, który transportuje je do kontenera na odpady stałe. Woda wstępnie oczyszczona ze szlamu i piasku jest transportowana do systemu flotacji za pomocą pomp. Woda po oczyszczeniu ponownie jest  wykorzystywana w procesie mycia.

 

Skontaktuj się
z doradcami

Schowek

Schowek jest pusty. Możesz wybrać produkty z naszej oferty i dodać je do schowka. Produkty dodane do schowka możesz przesłać do nas do wyceny.

Aby wysłać zapytanie podaj dane:

0