Waloryzacja opłat za badania techniczne

Sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest coraz gorsza. Wysokość opłat za badania techniczne nie zmieniła się od 2004 roku. Od 17 lat jest na tym samym poziomie. Nigdy nie była waloryzowana. Branża od wielu lat próbuje zwrócić uwagę na ten problem. Póki co bezskutecznie. Za określnie wysokości opłat za badania techniczne jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw transportu, który nie podjął tematu.

Według danych Ministerstwa Finansów wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (będący miarą inflacji) w 2020 r., w porównaniu do roku 2004, wyniósł 137,8 (2004 = 100). Oznacza to wzrost cen konsumpcyjnych w tym okresie o 37,8%. Inflacja liczona narastająco, z uwzględnieniem zmiany stawki podatku Vat w 2011 roku, w porównaniu do 2004 roku wzrosła o 44%. Stawki za badania techniczne są określone w kwotach brutto. Przedsiębiorca musi jeszcze odprowadzić podatek VAT do budżetu Państwa, a jego przychód stanowi kwota netto. Zmiana stawki VAT te przychody pomniejsza o 1% już od 10 lat.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2004 roku wynosiło 824 zł brutto, a w 2021 wynosi 2800 zł. Oznacza to wzrost o ponad 340 %. W 2004 roku za pensję minimalną można było zapłacić za 8 badań okresowych samochodu osobowego, teraz za pensję minimalną można zapłacić za 28 badań. Już wiadomo, że od 2022 pensja minimalna wzrośnie do 3010 zł, co oznacza, że wystarczy na 30 badań.

Ministerstwo Finansów wskazuje również, że na podstawie danych GUS można obliczyć, że w 2020 r. w porównaniu do 2004 r. (2004 = 100) wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w gospodarce narodowej wyniósł 227,3, a wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realnego1 brutto w gospodarce narodowej wyniósł 167,5. Oznacza to wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w tym okresie o 127,3% w ujęciu nominalnym i 67,5% w ujęciu realnym. W tym okresie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 220%.

W okresie ostatnich 17 lat nastąpił wzrost kosztów prowadzenia tej działalności na który składają się m.in wynagrodzenie pracowników, koszty podatków, energii, zużycia urządzeń i wiele innych.

Opłaty za badania techniczne w Polsce są jednymi z niższych w Europie. Badanie techniczne samochodu osobowego w RP kosztuje 98 PLN/ok. 21 euro. W Belgii to koszt 60 euro/270 PLN, w Niemczech pomiędzy 100 a 120 euro/450 a 540 PLN, w Holandii pomiędzy 35 a 60euro/160 a 270 PLN, w Hiszpanii średnio za samochód benzynowy 35 euro/160 PLN oraz za diesla 42 euro/190 PLN, a we Francji 78 euro/351 PLN za samochód zasilany benzyną lub olejem napędowym, 88 euro/396 PLN za zasilany gazem oraz 80 euro/360 PLN za hybrydę.

Twoja lista produktów

po zamknięciu, znajdziesz listę zawsze w dolnym prawym rogu ekranu

Twoja lista jest pusta. Uzupełnisz ją, klikając przycisk "Zapytaj o ofertę" na karcie produktu.

Aby wysłać zapytanie podaj dane:

niewymagane
prosimy Cię o kod pocztowy, aby skierować Twoje zapytanie do właściwego doradcy
0